Servicii profesionale de evidență contabilă

  • Evidență contabilă primară și financiară
  • Elaborarea balanței de verificare lunară
  • Întocmirea registrelor obligatorii
  • Contabilitate de gestiune
  • Întocmirea situațiilor financiare anuale (bilanț)
  • Examinare evidență contabilă și certificarea situațiilor financiare
  • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț
  • Asistența la inventarierea anuală și cu alte ocazii
  • Asistența contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
  • Asistența și/sau organizarea contabilității