Servicii de personal - salarizare

  • Întocmirea, depunerea și urmărirea dosarelor de personal
  • Întocmirea și depunerea statelor de plată a salariilor
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind obligațiile aferente drepturilor de personal
  • Elaborarea fișelor fiscale
  • Asistență în organizarea activității (organigrame, regulament de ordine interioară, regulament privind circuitul documentelor, fișele postului etc.)
  • Consultanță privind întocmirea dosarelor de personal